Chyba: K databazi se nelze pripojit

L.G.O.

Služby

Filtrace olejů

Filtrace olejů dnes představuje levnou a komfortní službu v olejovém hospodářství.

Princip této činnosti spočívá v oddělování ultrajemných částic, které mohou za podstatnou část poruch hydraulických systémů - zanášení filtrů, poruchy činnosti ventilů , netěsnosti, vzniklé abrazivní činností částic rozptýlených v oleji apod.

Při zvážení, že 90% poruch hydraulických systémů je způsobeno nečistotou oleje, je každé zvýšení čistoty oleje krokem k úsporám, spočívajících ve snížení poruchovosti hydraulických systémů a tím prodlužení jejich životnosti, což jsou významné ekonomické i ekologické důvody, proč se rozhodnout pro filtraci olejů. Doba filtrace jednoho stroje je individuální a je závislá na konkrétní míře znečištění hydraulického oleje. Naše společnost je schopna velmi pružně reagovat na požadavky zákazníka a filtrace probíhá dle individuálních požadavků.

Dalším významným prvkem filtrace je odstranění vody z oleje. Námi používaná technologie je schopná absorbovat i vodu obsaženou v provozovaném oleji, čímž je možné nepřímo ovlivnit kyselost oleje. Kyselost oleje podporuje rychlé stárnutí olejové náplně, rozklad aditiv, rozpouštění těsnění aj. Použití správné filtrace olejů omezí korozi a chemické poškození strojů a hadic, sníží se náklady na výměnu poškozených částí strojů, nevznikají ekonomické ztráty z nutností odstavení stroje, přerušení výroby atd.

Použitím našeho filtračního zařízení se životnost oleje prodlouží až několikanásobně a životnost stroje je rovněž mnohonásobně vyšší.

Naše mobilní filtrační zařízení:

  • Je vhodné pro hydraulické, turbinové, kompresorové, převodové, biooleje
  • Je schopno absorpce až 1um(mikrometr) mechanické nečistoty
  • Je schopno absorpce vody až 4,5 litru
  • Průtok Q = 18L/min
  • Napájecí napětí 220 V

LGO, s.r.o., Borová 103, Stráž pod Ralskem, Česká Republika | lgo@lgo.cz